Jdi na obsah Jdi na menu
 


Karty Magic

3. 12. 2008

Karty v Magic:

ObrazekThe Gathering se dělí do pěti barev: bílá, černá, červená, modrá a zelená.

Každá barva představuje jinou sféru magie, je zaměřená na trochu jiný styl hry a má své silné a slabé stránky.

Za každé kouzlo je třeba zaplatit manou jeho barvy, kterou produkují karty nazývané základní země: pláně (Plains), bažiny (Swamps), hory (Mountains), ostrovy (Islands)a lesy (Forests).

Každá z těchto základních zemí může vyrobit jednu manu za kolo.

Každá barva má také dvě protilehlé barvy, které jsou brány jako nepřátelské.
  

* Bílá: Barva řádu, spravedlnosti, víry, naděje a léčení. Bílé bytosti jsou převážně různí rytíři, vojáci, paladinové, léčitelé, klerici a andělé. Bílá barva je zaměřena především na obranu, proto jsou bílá kouzla jsou většinou zaměřena na ochranu vlastních bytostí nebo přidávání životů. Bílou manu vyrábějí pláně, nepřátelé bílé jsou černá a červená.

    * Černá: Barva smrti, rozkladu, hniloby, záhuby a záhrobí. Černé bytosti představují zombie, krysy, upíři, přízraky, démoni a podobně. Černá barva prezentuje v této hře přímé zabíjení nepřátelských potvor a navracení vlastních zabitých zpět do hry, proto černá kouzla nejčastěji zabíjejí soupeřovy bytosti, vyhazují mu karty z ruky nebo oživují vlastní zabité bytosti. Černou manu vyrábějí bažiny, nepřátelé černé jsou bílá a zelená.

    * Červená: Barva ohně, kamene, násilí, války, zabíjení a krve. Červené bytosti jsou například goblini, orkové, trpaslíci, obři nebo různé ohnivé obludy. Červené karty se zaměřují především na útok, tudíž bývají červená kouzla zaměřena na zraňování soupeře nebo jeho bytostí. Červenou manu vyrábějí hory, nepřátelé červené jsou bílá a modrá.

    * Modrá: Barva vody, vzduchu iluzí a mentální magie vůbec. Mezi modrými bytostmi najdeme různé vodní tvory, létající obludy nebo čaroděje. Modrá je barvou manipulace, a modrá kouzla umějí rušit soupeřova kouzla, kontrolovat jeho karty nebo mu vracet vyložené karty na ruku. Naproti tomu můžou i pomoci s lízáním nových karet. Modrou manu vyrábějí ostrovy, nepřátelé modré jsou zelená a červená.

    * Zelená: Barva přírody, života, růstu a bujení. Zelené bytosti jsou elfové, druidi, dryády a další lesní tvorové. Zelená barva zde symbolizuje čistou sílu a energii, proto jsou zelená kouzla jsou nejčastěji zaměřena na posilování nestvůr a na přidávání many. Zelenou manu vyrábějí lesy, nepřátelé zelené jsou černá a modrá.


Každé kouzlo vyžaduje zaplacení několika man ve své barvě a několika dalších man libovolné barvy nebo bezbarvých. Existují i vícebarevná kouzla, za něž je třeba zaplatit manami více různých barev, naproti tomu artefakty jsou vždy bezbarvé a platí se za ně manou libovolné barvy nebo bezbarvou. V některých edicích se vyskytují i kouzla, za která je třeba zaplatit manou jedné ze dvou stanovených barev (např. zelenou nebo bílou).

Druhy karet

Karty se dále dělí na několik různých druhů podle jejich významu a použití ve hře.

    * Land (země): Země zpravidla vyrábějí manu. Existuje pět základních zemí (pláně, bažiny, hory, ostrovy a lesy), z nichž každá vyrábí jednu manu jedné barvy. Kromě nich však existuje i mnoho druhů nezákladních zemí, které umějí vyrábět manu více barev nebo mají nějakou další funkci. Například země City of Brass umí vyrobit manu kterékoli z pěti barev, ale pokaždé, když je použita, zraní svého majitele za 1 život. Každý hráč smí zdarma vyložit během svého kola jednu zemi. Karty, které nejsou země, se souhrnně nazývají kouzla.

    * Creature (bytosti, nestvůry, příšery…) tvoří hráčovu armádu, se kterou útočí na soupeře. Každá bytost má v pravém dolním rohu uvedenu svou sílu a odolnost. Síla je počet zranění, která bytost způsobí při útoku. Odolnost je počet zranění, která musí sama dostat od jiných bytostí nebo kouzel, aby zemřela. Sílu i odolnost lze zvyšovat i snižovat kouzly.

    * Enchantment (očarování) jsou kouzla, která se vykládají na stůl a na něm pak nějakým způsobem ovlivňují hru. Na každém očarování je uvedeno, na co lze toto očarování zahrát a co toto očarování po vynesení dělá. Některá očarování jsou lokální, což znamená, že jsou vynášena na jinou kartu na stole (např. očarování bytosti, země…), kterou pak nějakým způsobem posilují (například Giant Strength je očarování, které zvýší sílu i odolnost očarované bytosti o 2). Je-li však tato karta zničena, je zničeno i její očarování.

    * Artifact (artefakty) představují magické předměty, které fungují podobně jako očarování - vykládají se na stůl, kde ovlivňují hru podle toho, co je na nich uvedeno. Artefakty nestojí žádnou barevnou manu, vždy jen libovolnou. Zvláštním druhem artefaktů jsou artefaktové bytosti, což je kombinace artefaktu a bytosti (tedy bytost, za kterou se platí jen manou libovolné barvy). Jiným druhem artefaktů je vybavení, které představuje výbavu (zbraň, brnění apod.), kterou hráč může přidělit některé své bytosti ve hře a ta je pak silnější. Karty zemí, bytostí, očarování a artefaktů se souhrnně nazývají permanenty, protože po seslání zůstávají ve hře (dokud je někdo nebo něco neodstraní).

    * Sorcery a instant (kouzlo a instant (pro toto označení se žádný český ekvivaelent neujal) jsou kouzla, která se nevykládají do hry, ale při zahrání vykonají nějaký efekt, který je na nich uveden, a pak jsou ihned odložena na hromádku použitých, eventuálně zničených karet, nazývanou hřbitov. Efektů je celá řada: například Terror umí nenávratně zabít jednu bytost (nesmí být černá nebo artefaktová), Shock udělí vybrané bytosti nebo hráči 2 zranění, Stone Rain zničí zvolenou zemi a mnoho dalších. Sorcery hráč smí zahrát jen ve hlavní fázi svého kola, naopak instant se smí hrát téměř kdykoli, i během soupeřova kola.

    * Planeswalker („sférochodec“) Nový typ karty Sférochodec je permanent, Není to subtyp.

    * Tribal Každá tribal karta má další karetní typ. Její hraní se řídí pravidly pro onen druhý typ. Set tribal subtypů je stejný, jako subtypů bytostí. Instanty, očarování i sorcery budou mít tribal typ.


Kromě těchto základních tipů existují ještě různé podtypy (artifact-equipement) a subtypy (artifact creature), kde podtypy určují další zařazení dané karty (např. artifact-equipment značí artefakt (a podle toho se řídí veškerá další pravidla), ovšem podtyp určuje, že je tento artefakt vybavení, které se přidává k potvoře, aby fungovalo). Naproti tomu oba názvy u subtypu se rovnají významem, a jsou proto u nich použitelná pravidla pro obě skupiny(např. artefakt-creature lze zničit jak ničitelem artefaktů, tak i posílit očarovnáním, které se dá seslat pouze na potvory).

Vzhled karet

Nahoře vlevo na každé kartě je uveden její název, v pravém horním rohu pak její manová cena, tedy počet a barva man, které je za ni třeba zaplatit. Cena se většinouskládá z číslice, která uvádí počet požadovaných man libovolné barvy, a symbolů man určité barvy. Je-li například v ceně kouzla uvedena číslice 3 a dva symboly zelené many (stromečky), znamená to, že kouzlo stojí celkem 5 man, z toho dvě musí být zelené a zbylé tři mohou být jakékoli barvy nebo bezbarvé.

Pod názvem karty je zhruba do poloviny obrázek bytosti nebo kouzla a pod ním se nachází název typu karty (vlevo) a symbol edice, v níž karta vyšla (vpravo). Pod ním je textové okénko, které vysvětluje, co karta umí. Toto okénko může obsahovat i tzv. flavor text, který nemá žádný vliv na hru, ale přibližuje roli tohoto kouzla nebo země v příběhu, který je s kartami spojen (ten je uveden kurzívou). Dole na kartě je vlevo uvedeno jméno ilustrátora a číslo, které značí, kolikátá je toto karta z dané edice, a pokud se jedná o kartu bytosti, je vpravo dole uvedena její síla a odolnost (např. 3/2 znamená, že bytost má sílu 3 a odolnost 2).

 Sbírání karet


Rarita

Každá karta v Magicu má svoji raritu neboli vzácnost: běžné (common), neobvyklé (uncommon) a vzácné (rare). Běžných karet je vydáno více než neobvyklých a těch je více než vzácných (do tohoto dělení se nepočítají základní země). Rarita je v novějších edicích od roku 1998 znázorňována barvou symbolu edice vpravo uprostřed karty. Běžné karty mají černý symbol, neobvyklé stříbrný a vzácné zlatý.

Obchod s kartami

Magic se prodává v různých baleních. Základními jsou tzv. starter packy, které obsahují 60 náhodně namíchaných karet (z toho 1 vzácnou, 11 neobvyklých a 24 běžných) a určitý počet základních zemí. Booster packy jsou menší balení, obsahující 15 náhodných karet (1 vzácnou, 3 neobvyklé a 11 běžných) bez základních zemí. Dají se koupit i tzv. předkonstruované balíky, které obsahují již sestavené balíčky (ty jsou vždy stejné), s nimiž je možné ihned po zakoupení začít hrát.

Aby hráč získal karty, jaké se mu nejlépe hodí do balíčku, musí je vyměňovat nebo nakupovat od ostatních hráčů. Cena, za kterou si hráči navzájem karty prodávají, závisí na jejich kvalitách ve hře a na jejich raritě. Cena kvalitních běžných karet v České republice dosáhne až 20 Kč, cena nejlepších neobvyklých se vyšplhá cca na 200 Kč a cena nejlepších vzácných karet může dosáhnout až 500-600 Kč. Výjimkou jsou karty ze starších edicí nebo limitovaných sérií, které mají sběratelskou hodnotu a jejichž cena se může dostat ještě mnohem výše. V časopisech vycházejí orientačních ceníky jednotlivých karet. Existují obchody (i na Internetu), v nichž je kromě balení možné zakoupit jednotlivé karty.

    * poměr vzácných karet v boostrech není dán a v průběhu edic se mnění. Velkou důležitost v počtu vzácných karet v boosteru hraje teoretický poměr foilových karet (číslo poměru udává teoretický počet karet, kolik byste si jich museli koupit, abyste narazili na foilovou kartu, např. 1:56).

V Shadowmooru najdete 1R, 3U a 11C a poměr je 1:56.

Vůbec nejdražšší a nejlepší karta v M:TG se jmenuje Black Lotus a stojí přibližně 50 000 Kč, ale cena společně se stářím karty bude stoupat.

Foilové karty

Od roku 1999 vycházejí tzv. foilové karty mající lesklý povrch. Objevují se náhodně mezi kartami v běžném balení. Jinak vypadají stejně jako jiné karty a ve hře se s nimi hraje stejně jako s nefoilovými. Každá karta existuje ve foilové i nefoilové verzi, přičemž ta foilová má mezi sběrateli zhruba 4-5krát vyšší cenu.

Nově vydávané edice

Každý rok vychází jedna nová edice, která obsahuje 276 nových karet a základní země (ty sice mají ve hře pořád stejnou funkci, ale v každé nové edici se vydají znovu s novými obrázky). Na ni posléze navazují dvě menší edice (tzv. expanze) obsahující 165 karet. Edice spolu s expanzemi tvoří ucelený blok s novými schopnostmi a herní strategií. Celý blok je spojen jedním příběhem vydávaným knižně a karty v něm představují místa, postavy a události tohoto příběhu.

Každé dva roky vychází nová tzv. základní edice, která je označena číslem (v roce 2007 vyšla 10. edice) a obsahuje vybrané karty vydané v předchozích letech. Základní edice je vhodnější pro začátečníky, protože karty v ní obsažené nemají tak složité schopnosti, jako karty v rozšiřujících edicích.

    * musím upozornit že počty karet v edicích se různí, například Shadowmoor, stejně jako Lorwyn má 301 karet.

Stavba balíčku

Má-li hráč vyhrávat, musí si svůj balíček postavit tak, aby v něm jednotlivé karty dobře spolupracovaly. Chce-li s balíčkem hrát na turnaji, je při výběru karet omezen druhem turnaje, kterého se chce zúčastnit. Možností, jak postavit balíček, je mnoho a s každou nově vydanou edicí přibudou další. Každý balíček je proti některým balíčkům silný a proti jiným zase slabý. Obecně se balíčky dělí na tři druhy:

    * Agresívní - útočná strategie, kdy se hráč snaží rychle vynést množství nestvůr a porazit s nimi soupeře dříve, než ten vyloží silnější kouzla.
    * Kontrolní - obranná strategie, kdy si hráč napřed neprůstřelně zajistí pozici na stole, ničí soupeřovy zdroje a nestvůry, a teprve až soupeř přijde o většinu svých karet a není schopen sesílat kouzla, hráč zaútočí zpravidla jednou velkou nestvůrou, která soupeře během několika kol zabije.
    * Kombo - protože v Magicu je vydáváno velké množství karet s nejrůznějšími schopnostmi, stává se, že se objeví kombinace karet, které sice samy nic moc neumějí, ale jejichž seslání dohromady znamená pro soupeře rychlou smrt. Kombo balíček tedy obsahuje tyto karty, zbytek balíčku jsou karty, které umožní jejich rychlé vyhledání v knihovně a seslání.

Existují i jiné typy balíčků, ale tyto jsou základní.

Hráč si musí do balíčku zařadit vhodný počet zemí vyrábějících manu, aby se mu nestávalo, že bude mít na ruce mnoho kouzel, ale nebude mít manu na jejich seslání (mana screw), nebo naopak mnoho many a málo kouzel (mana flood). Má-li v balíčku kouzla více než jedné barvy (většinou se hrají 2-3 barvy), měl by zařadit i země vyrábějící manu více než jedné barvy, aby se mu nestalo, že bude mít na ruce kouzla jiné barvy než země na stole (color screw).

Do opravdu dobrých balíčků, které jsou schopny se solidně umístit na turnajích, se dostane jen asi 10% všech vydaných karet a souhrnná cena karet v takovém balíčku se vyšplhá na několik tisíc Kč. Seznamy nejlepších balíčků jsou zveřejňovány v časopisech i na Internetu.